ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและเสนอแผนดำเนินงาน โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ระยะที่ 3

0

Share.

Comments are closed.

Full Screen Popup Powered By : XYZScripts.com