News

งานแบบไหนที่วันนี้ต้องหันมาผลิตด้วย 3D Printer

การนำ 3D Printer มาใช้เป็นเครื่องจักรผลิตชิ้นงานในระดับอุตสาหกรรม สำหรับผลิตงานที่ต้องการความรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ Minimum order ต่ำ และ การเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าทำได้รวดเร็ว … อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.mreport.co.th/news/trend-and-innovation/1712310058

 

Related Posts