News Project Seminars
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมบูธ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) กิจกรรม TDIA ROADSHOW ครั้งที่ #36 📍วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 67 เวลา 08.03-16.00 น. ณ โรงแรม คลาสสิค คามีโอ อยุธยา กิจกรรมภายในงาน (1).บูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ : Continue Reading
News Seminars
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมบูธ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) กิจกรรม TDIA ROADSHOW ครั้งที่ #35 📍วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 67 เวลา 08.03-16.00 น. ณ The TIDE Resort บางแสน จ.ชลบุรี กิจกรรมภายในงาน (1).บูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ : ภายในงานท่านจะได้พบกับบูธแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์แบบครบวงจร Continue Reading
News Project Seminars
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการจังหวัดระยอง และใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในงาน TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดระยอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 🔸 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 66 เวลา: 08.30-16.00 น. 📍สถานที่ : ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามีโอ ระยอง 🔹 บูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ : Continue Reading