News Project Seminars

TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 32

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการจังหวัดระยอง และใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในงาน TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดระยอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

🔸 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 66
เวลา: 08.30-16.00 น.
📍สถานที่ : ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามีโอ ระยอง

🔹 บูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ :
ภายในงานท่านจะได้พบกับบูธแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์แบบครบวงจร

ท่านสามารถเข้าชมบูธแสดงสินค้าต่างๆ ได้ในงาน เราหวังว่าท่านจะได้รับความรู้และค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของท่าน

🔹🔹 กิจกรรมสัมมนา : สัมมนาจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเนื้อหาที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาคนอื่นๆ รวมถึงสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

โดยมีหัวข้อสัมมนาทั้งหมด ดังนี้:

 

1️⃣ ห้องสัมมนาที่ 1 : การบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตด้วยแม่พิมพ์ พร้อมบรรยายเสริมหัวข้อ “KAIZEN ทางรอดสำหรับผู้กัดงานด้วยเครื่องซีเอ็นซี Milling ที่ต้องทราบ”

วิทยากร: อ. วิธาน จริยประเสริฐสิน (หัวข้อหลัก) และคุณมงคล เอกสินิทธ์กุล บริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลิงค์สมัครเข้าร่วม:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemDCulC-AYSIcmSVsggSlbNW2snTftgTx2Hu9EypMPSqT6Bg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

2️⃣ ห้องสัมมนาที่ 2: พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์และแนวทางการขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งสูง พร้อมบรรยายเสริมหัวข้อ “การนำเครื่องพิมพ์สามมิติโลหะและพลาสติกไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และการผลิต”

วิทยากร: รศ.ดร. คมกริช ละวรรณวงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) และ ดร. ปกรณ์ ชุมรุม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) พร้อมบรรยายเสริมโดยนางสาวกมลชนก ขอกลาง (ผู้จัดการภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนกอุตสาหกรรม – 3D Printer)

ลิงค์สมัครเข้าร่วม:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh8P-woVyVN3lx_s4wT_xmANh_6maREwsyeJR78p7dM_Ry9g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

3️⃣ ห้องสัมมนาที่ 3 : การบริหาร KPI ในงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างบูรณาการ
วิทยากร: ดร. ทอง พุทธลอด

ลิงค์สมัครเข้าร่วม: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3acfCAHXsTLFyI4XaiSjUJ4YPEwZ3NZvm5JQLYVV-1vDuA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

สำหรับสัมมนาแต่ละหัวข้อมีจำนวนที่จำกัดเพียง 50 ท่านต่อหัวข้อ โปรดสมัครเข้าร่วมโดยลงทะเบียนผ่านลิงค์ที่แจ้งไว้ได้เลย

▶️ นอกจากนั้นยังมี Mini Exhibition มีบูธสมาชิกร่วมออกบูธจำนวนบูธ 40 บูธ ท่านสามารถเยี่ยมชมบูธและรับของที่ระลึกได้ที่จุดลงทะเบียน

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 0-2712-4518-9,E-mail: tdiatraining@gmail.com /tdia.su@hotmail.com
Facebook fanpage : TDIA สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

Related Posts