News

งาน “The Fastest and Most Complete Mold Design Process Seminar”

ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน “The Fastest and Most Complete Mold Design Process Seminar” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ El Grande Room, Amata Spring Country Club Golf Course จังหวัดชลบุรี และในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ Kantary Hotel Kabinburi จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. (พร้อมอาหารเที่ยง) **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน**

อัพเดตเทคโนโลยีใหม่และความสามารถของโปรแกรม 3 มิติ เวอร์ชั่นล่าสุด NX10 ที่ช่วยออกแบบแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง Solution ล่าสุด Teamcenter Product Cost Management โซลูชั่นที่ช่วยในเรื่องของการจัดการต้นทุนการผลิต

เหมาะสำหรับ ผู้จัดการหรือวิศวกรแผนกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและออกแบบ Injection Molding

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-2693-2090-4, 089-811-9887

Related Posts