News

ด่วน!!! ขอแจ้งข่าวการชำระค่าบำรุงประจำปี 2558 สำหรับท่านสมาชิกสมาคมฯ

โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้ชำระค่าบำรุงประจำปีแล้ว ใน www.tdia.or.th >members<

**สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงประจำปี /2558 แล้ว

  • ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 2 ท่าน (สำหรับการสัมมนาที่มีการเก็บค่าใช้จ่าย)
  • เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศฟรี 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 1 ท่าน)
  • ให้บริการปรึกษาแนะนำโรงงานฟรี 10 โรงงาน/ปี(ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ให้บริการก่อน)
  • ได้รับวารสารแม่พิมพ์ ราย 3 เดือน (1 ปี / 4 ฉบับ)
  • มีรายชื่อใน Directory 2015-2016
  • เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  • ลงโฆษณาในวารสารแม่พิมพ์ ได้รับส่วนลด 10%
  • ตำราวิชาการที่จัดทำโดยสมาคมฯ

**สอบถามรายละเอียดการชำระค่าบำรุงประจำปี หรือสมัครสมาชิกได้ที่สมาคมฯ 0-2712-4518-9 อีเมล์ tdia.thailand@gmail.com

Related Posts