News

ร่วมโครงการ “คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมหนักไปเจรจาการค้าที่ประเทศญี่ปุ่น”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโครงการ “คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมหนักไปเจรจาการค้าที่ประเทศญี่ปุ่น” ระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม 2558 ณ เมือง Tottori-Shimane-Kitakyushu

ค่าเดินทาง 7 คืน 8 วัน ผู้ประกอบการจ่ายเพียง 61,500 บาทเท่านั้น(ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการของกรมฯ 15,000 บาท, ตั๋วเครื่องบิน 4 ไฟท์ 30,050 บาท, ค่าอาหารกลางวันและเย็น+ดำเนินงานสมาคมฯ 16,450 บาท) *ค่าตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 บริษัทเท่านั้น!!!

สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครจองไว้ก่อนได้ที่สมาคมฯ ติดต่อคุณปิยฉัตร โทรศัพท์ 02-7136540/ 086-3873014 E-mail: piyachat.sukreun@gmail.com

Related Posts