Seminars

โปรแกรมพิเศษ ฟรี!!! สำหรับสมาชิกที่สมัครและชำระค่าบำรุงประจำปี ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2558

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่พิมพ์และอุปกรณ์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์มากว่า 25 ปี อาจารย์กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 304 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน(ตึก MIDI) ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110(แผนที่ตามเว็บไซต์สมาคมฯ www.tdia.or.th)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการสัมมนา : สำหรับวิศวกรใหม่ เจ้าหน้าที่ด้านการขาย การตลาด จัดซื้อ บัญชีต้นทุน เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เจ้าหน้าที่ธุรการในโรงงานแม่พิมพ์และผลิตชิ้นส่วน

เนื้อหาบรรยาย :
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน (Tooling and Equipment for Part Production )
2. นิยามความหมายของแม่พิมพ์ ( Mould and Die Meaning and Definition )
3. ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ ( Mould and Die Manufacturing )
4. การออกแบบและการวิเคราะห์การออกแบบ ( Designing and Analyzing )
5. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ( M&D Parts and Components )
6. การสร้างแม่พิมพ์ ( Making ; Assembly and Tryout )
7. การใช้แม่พิมพ์และการบำรุงรักษา ( Usage / Maintenance of Mould and Die )
8. เครื่องจักรกลที่ใช้ทำการผลิตแม่พิมพ์ ( Mould and Die Making Machinery )
9. เครื่องจักรกลที่ใช้ทำการผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ( Part Production Machinery )
10. อื่น ๆ ( เช่นระบบคุณภาพ , การจัดซื้อและว่าจ้าง เป็นต้น )

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน (ปิดรับสมัครเมื่อเต็ม)
***สมัครด่วนที่อีเมล์ tdia.thailand@gmail.com โดยโปรดแจ้งรายชื่อ ตำแหน่งและบริษัทของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

Related Posts