Article
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 4 สาขาอาชีพ ซึ่งทางสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้น ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานContinue Reading
Article
โครงการความร่วมมือเพื่อการขยายโอกาสและส่งเสริมมาตรฐานการผลิต ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ให้สอดคล้อง ตรงกับความต้องการ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จากผู้ผลิตระดับโลกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยContinue Reading
Article
เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์สมาคมแม่พิมพ์แห่งเอเชีย (FADMA) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงขอหยิบยกเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง FADMA หรือชื่อเต็มว่า Federation of Asian Die and Mold AssociationsContinue Reading